Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Μετά από δύο χρόνια και την δύσκολη περίοδο της Πανδημίας η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, πραγματοποιεί το 8ο  Συνέδριο δια ζώσης, διατηρώντας και τις δυνατότητές της διαδικτυακής παρακολούθησης. Η δυνατότητα της διαπροσωπικής επαφής η συζήτηση η ανταλλαγή των απόψεων, τα σχόλια και η κριτική, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ζωντανού συνεδρίου.

Οι δραστηριότητες και ιδιαίτερα το αντικείμενο με το οποίο η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας ασχολείται, είναι σημαντικής σημασίας. Ένας μεγάλος αριθμός παρουσιάσεων, στρογγυλών τραπεζών, διαλέξεων αλλά και ελεύθερων ανακοινώσεων, θα αποτελέσει το κύριο αντικείμενο του συνεδρίου μας. Δίδεται έμφαση σε θέματα, διεθνών κρίσεων, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνέδριο μας.

Αναμένουμε τη συμμετοχή σας, αλλά και τις παρεμβάσεις σας σε όλα τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

Με ιδιαίτερη τιμή.

Δρ. Πάνος Α. Ευσταθίου
Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας