Ξενοδοχείο “Titania”
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 26 000
Fax. 210 33 00 700